ODK - Investiciono održavanje zgrade po ugovoru

Oznaka usluge ODK
Naziv usluge Investiciono održavanje zgrade po ugovoru
Opis i način obračuna

Zaduženja investicionog održavanja obračunavaju se na osnovu ugovora između stambene zajednice i firme koja se bavi održavanjem zgrada, a na osnovu  Odluke stambene zajednice  donesene u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i dr.

Korisnik uplate Firma izvođač radova na investicionom održavanju zgrade po ugovoru.
Cena

Cena je definisana ugovorom.