WEB prezentacije i WEB moduli

Web prezentacije se realizuju uz korišćenje modernih alata Drupal, AJAX, jQuery i primenu savremenih tehnologija Web 2.0 standard (interfejs pristupačan krajnjem korisniku, pregledan, lak za navigaciju), Content Management System (CMS) koji omogućuje ažuriranje sadržaja prezentacije od strane krajnjeg korisnika, Search Engine Optimisation (SEO) za modernu strukturu i navigaciju koja omogućuje visoko rangiranje na pretraživačima. Web prezentacije pružaju funkcionalnosti, kao što su višejezičnost, pretraga prezentacije, sistem vesti, sistem prikazivanja multimedijalnih i grafičkih sadržaja.
Izrada Web modula bazirana je na korišćenju popularnog Symfony web framework-a.