Krovovi
Grad
Tvrdjava
Dunavski park
Strand
Poslove objedinjene naplate komunalno-stambenih i drugih usluga obavlja JKP „Informatika“ Novi Sad u svoje ime, a za račun...
Ogranak za telekomunikacione tehnologije bavi se poslovima izgradnje, održavanja i pružanja usluga telekomunikacionog sistema.
Sektor za IT uspešno realizuje poslove: razvoj i održavanje integralnog Informacionog sistema Grada Novog Sada, izgradnja i...
Služba za digitalizaciju aktivno realizuje utvrđeni program domaće i međunarodne prezentacije kulturne baštine grada Novog Sada.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

JKP „Informatika“ Novi Sad, Bulevar cara Lazara br.3 (u daljem tekstu: „Informatika“) obaveštava da, postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/18) lične podatke o fizičkim licima, vlasnicima i korisnicima komunalnih usluga prikuplja na osnovu Odluke o objedinjenoj naplati komunalno - stambenih i drugih usluga („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 8/94, 12/95 i 9/97 – odluka USRS), obrađuje, koristi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. pročitajte više

Naši partneri