STR - Zajednička struja

Oznaka usluge STR
Naziv usluge Zajednička struja
Opis i način obračuna
Od EPS A.D. Beograd se na nivou strujomera za zajedničku struju (osvetlenje, lift, podstanica,...) dobija ukupni mesečni iznos u dinarima, koji se deli na sve članove domaćinstva u svim stanovima stambenih ulaza vezanih za pojedini strujomer.Na jedan strujomer može biti vezano više ulaza i obrnuto, a tako dobijena ukupna specifična vrednost množi se brojem članova domaćinstva za zajedničku struju.
 

 

Korisnik uplate EPS A.D Beograd