ODD-Tekuće održavanje liftova

Oznaka usluge ODD
Naziv usluge Tekuće održavanje liftova
Opis i način obračuna

Zaduženja tekućeg održavanja liftova obračunavaju se na osnovu ugovora između stambene zajednice i firme koja se bavi održavanjem zgrada, a na osnovu  Odluke stambene zajednice  donesene u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i dr.

Korisnik uplate Firma koja se bavi održavanjem liftova po Ugovoru.
Cena

Cena je definisana Ugovorom.