DIM - Dimničarina

Oznaka usluge DIM
Naziv usluge Dimničarina
Opis i način obračuna

Čišćenje dimovnih objekata i ventilacionih kanala, a obračunava se za svaki objekat koji je uključen u sistem objedinjene naplate u Novom Sadu.

Korisnik uplate JKP "Stan", Novi Sad
Cena

1 din/m2

Dokumenti