ČIS - Čistoća

Oznaka usluge ČIS
Naziv usluge Sakupljanje, transport i odlaganje otpada
Opis i način obračuna

Broj evidentiranih članova domaćinstva množi se sa jediničnom cenom.

Korisnik uplate JKP "Čistoća" Novi Sad ili JKP "Belilo" Sremski Karlovci
Cena
Cena servisa  sakupljanja,transporta i odlaganja otpada  preduzeća JKP "Čistoća" Novi Sad je 205,00  dinara mesečno po članu domaćinstva (sa PDV-om).
 
Cenovnik  JKP „Čistoća“  Novi Sad se primenjuje od 01.08.2023. godine.
 
 
 
Cena servisa sakupljanja i transporta otpada preduzeća  JKP "Belilo" Sremski Karlovci je 220 din. po članu domaćinstva
 
Od 1. aprila 2018. godine naknada za deponovanje otpada plaća se po ceni od 77,00 dinara po stambenom prostoru  na teritoriji Opštine Sremski Karlovci.