2. Ко је дужан да плаћа рачун обједињене наплате?

Рачун обједињене наплате дужни су да плаћају корисници: станова у стамбеним зградама, породичних стамбених зграда (кућа), пословних простора, гаража и гаражних места.