Видео надзор

Увођење телекомуникационе инфраструктуре започето је 2001. године. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је пројекат изводила из властитих средстава. На иницијативу и уз финансијску подршку Града интензивирани су радови и пројекат “Нови Сад безбедан град“ је заживео крајем 2009. године. Идеја пројекта била је стварање хуманијег животног окружења и унапређивање квалитета живота грађана на бази савремене технологије којом ЈКП „Информатика“ Нови Сад располаже. Пројектом је предвиђено успостављање видео надзора на кључним локацијама у граду, у складу са одредбама о неугрожавању приватности грађана, а у намери да Нови Сад постане безбедан град - грађани сигурнији на улици, у саобраћају, а најмлађи безбрижни у забавиштима, школама, двориштима и игралиштима.

На самом почетку, видео надзор је покривао свега 5 предшколских установа и школа. Данас је видео надзором, са преко хиљаду камера, покривен велики број раскрсница у граду, готово све школе и забавишта, а на мрежу електронских комуникација, као предуслов изградње савременог система видео надзора повезан је и велики број Домова здравља и Хитне помоћи. У плану је и проширивање система на све делове града и приградска насеља. Увођење видео надзора преко мреже електронских комуникација Града на подручје Руменке већ је у току, а аутономни системи налезе се у више приградских насеља.

Досадашања искуства су показала да видео надзор битно доприноси безбедности грађана, јер видео снимци представљају необорив доказ против починилаца, па се на тај начин предупређују и евентуална будућа кривична дела.Видео камере су умрежене, а надзорни центри се налазе у просторијама Полицијске управе града и прате збивања на терену 24 часа дневно. Снимци забележени видео камерама до сада су више пута били кључни доказ у случају крађа, саобраћајних несрећа и насиља у школским двориштима. Подаци забележени видео камерама су поверљиви, а њихова заштита је осигурана системом за управљање безбедношћу информација (према стандарду ИСО 27001), као и препорукама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Пројекат видео надзора Новог Сада презентован је у више општина у Србији, а потврда стручних кругова о квалитету и јединствености није изостала ни у међународном окружењу. Систем видео надзора обухвата савремене видео камере високе резолуције, мрежу оптичких каблова и пратећу опрему, а одржавање система укључује првенствено сервисирање видео камера (поправка и замена камера са новим и напреднијим моделима) и обнављање покиданих каблова. Захваљујући својим техничким ресурсима и људском капиталу ЈКП „Информатика“ Нови Сад је у могућности да одраслима пружи безбедно место за живот, рад и дружење, најмлађима сигуран кутак за игру и учење, а свим грађанима безбедан град Нови Сад.