Modrý domáci počítač

Záver Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 umožnil spoluobčanom, ktorí si pravidelne vyrovnávali svoje záväzky voči komunálnemu systému mesta, oslobodiť od platenia celkového záväzku jedného mesačného vyúčtovania za bývanie a komunálne služby. VKP Informatika Nový Sad spustil akciu

Modrý domáci počítač s túžbou potvrdiť pozitívny vzťah ku komunálnemu systému a oslobodiť Novosadčanov, ktorí si včas splácajú svoje záväzky, od platenia jedného mesačného účtu. Uvedená akcia od začiatku jasne definovala podmienky získania zlatej lopty (zaplatením účtu za bývanie a komunálne služby včas, priebežne za predchádzajúcich šesť mesiacov v čase výpočtu na aktuálny mesiac) a bodového zisku (podľa kritéria dátum úhrady faktúry, čiastka na úhradu, status dôchodcu alebo dotovaného užívateľa – maximálny počet bodov v jednom mesiaci je 25).

VKP Informatika Nový Sad navrhol túto akciu, investoval prostriedky, materiálne aj odborné. Modrý domáci počítač je úspešným projektom spoločnosti, pretože úroveň platieb sa zvýšila o viac ako 5 % a na druhej strane povzbudzuje používateľov, aby pravidelne platili svoje účty.