INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC September 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac September 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 183.143  účtov pre bytové priestory a 11.954  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 09/2022 do 07/2023 a pre obchodné priestory od 09/2020 do 07/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 364 (1452 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.