A LAKÓKÖZÖSSÉG KÖZGYŰLÉSE

A Lakóközösség Közgyűlésének működését és jogkörét

  • A lakhatásról és a lakóépületek karbantartásról szóló törvény, valamint A lakóépületek karbantartásáról szóló rendelet szabályozza.
  • A lakhatásról és a lakóépületek karbantartásról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 104/2016. szám) 2017. január 1-jétől lépett hatályra. A hivatkozott törvény 16. szakaszával összhangban a lakóközösséget az üzleti és lakóépületek különálló egységeinek tulajdonosai alkotják. A lakóközösség különálló jogi személy, mely jogalanyiságot akkor szerez, amikor legalább két különböző személy két különálló egység tulajdonosa lesz. A törvényben meghatározott lakóközösségek nyilvántartása a törvény hatályba lépését követő 12 hónapban alakul meg, és ezt az illetékes városi közigazgatás vezeti majd.
  • A lakóközösség kötelező szervei a közgyűlés és a vezető. A lakóközösség közgyűlésének határozatával vagy a tulajdonosok szabályzatával a lakóközösség vezetését hivatásos lakóépületi vezetőre bízhatja. A lakóépületek karbantartásáról szóló rendelet részletesen szabályozza a lakóépületek és lakások karbantartásának módját, meghatározza a karbantartási munkálatok típusát, a karbantartási munkálatok szervezésének módját, és egyéb, a lakóépületeknek és lakásoknak az emberek életét és a környezet biztonságát nem veszélyeztető módon történő használatát biztosító kérdésköröket.

A lakhatásról és a lakóépületek karbantartásról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos tanácsadást a Vagyon és Vagyonjogügyi Városi Közigazgatási Hivataltól kaphat az Újvidék, Népfront utca 53. számon. A törvény alkalmazásának felügyeletét a Kommunális és Építési Felügyelőség végzi.