Számlabefizetés

Számlabefizetés A lakás- és kommunális szolgáltatásokat havonta kell fizetni az Egységes számlázási rendszer egységes számlája útján, melyet az „Informatika” Kommunális Közvállalat (a továbbiakban: Informatika) állít ki a kommunális és egyéb vállalatoktól, gazdasági társaságoktól és vállalkozóktól kapott adatok alapján. A számlán kimutatásra kerülnek az előző havi szolgáltatások különálló díjainak összegei, valamint ezek végösszege. Azon felhasználók, akiknek nem lett kiállítva a folyó hónapban az előző havi számlája, az Informatika Információs és Panasziroda tolóablakain kérhetik számlájuk másolatának kiállítását, vagy készpénzátutalási megbízás (befizetési csekk) kiállítását valamennyi befizetőhelyen. A polgárok ezenkívül közvetlenül is befizethetik számlájukat az Informatika valamennyi befizetőhelyén, amiről fizetési bizonylatot is kapnak.

Az Informatika valamennyi befizetőhelyén történő befizetés díjmentes. Ha az ügyfél kifejezett akarata, hogy a számlát egy vagy több azon szereplő szolgáltatási díj levonását követően fizesse be, abban az esetben köteles ezért számlánként 10,00 dinár összegű díjat fizetni. A lakás- és kommunális szolgáltatások díjának vitatott összegével kapcsolatban a felhasználók legkésőbb a számla kézbesítésétől számított nyolc napon belül nyújthatnak be panaszt. Az egységes számlázási rendszer felhasználói az Informatika valamennyi ügyfélirodájában tájékoztatást kaphatnak az alábbiakról: az egységes számlázási rendszerre vonatkozó számlájuk szerinti tartozásukról és a tartozás törlesztésének módjáról, a kényszerbehajtásra került tartozásukról és törlesztésének módjáról, a szolgáltatásokról / a szolgáltatók által számlázott díjakról az egységes számlázási rendszeren belül. Azon felhasználók, akik az esedékes kötelezettségeiket határidőn belül nem törlesztik, a tartozás alapösszegén túl törvényes késedelmi kamatot is kötelesek fizetni, melyet A késedelmi kamatokról szóló törvénnyel összhangban számítanak ki egyszerű kamatszámítási módszerrel.

A késedelmi kamat kamatlábát a Szerb Nemzeti Bank teszi közzé, melyet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. Az Informatika befizetőhelyein lehetséges: a számla teljes összegének befizetése, a számla részösszegének befizetése, az elmulasztott követelések befizetése, tartozás befizetése fizetési felszólítás alapján vagy a kényszerbehajtásra került tartozás befizetése. Engedélyezettek még az alábbi befizetési módok: a posta- és bankfiókok tolóablakain, állandó átutalási megbízás útján az egyes bankokban, valamint online banki ügyintézés útján. Bankok, melyeknél lehetséges a számlafizetés állandó átutalási megbízás útján:

 • Erste Bank Rt., Újvidék,
 • Eurobank Rt.,
 • Vajdasági Bank (Vojvođanska banka) Rt., Újvidék,
 • NLB Bank Rt., Belgrád,
 • Postatakarékbank (Banka Poštanska štedionica) Rt., Belgrád,
 • Raiffeisen Bank Rt., Belgrád,
 • Telenor Bank Rt.,
 • OTP Bank Szerbia Rt., Újvidék,
 • Credit Agricole Szerbia Rt., Újvidék. Bankok,
 • melyeknél lehetséges a díjmentes számlabefizetés:
 • NLB Bank,
 • OTP Bank
 • Banca Intesa.

Az Informatika ezen felül végzi az esedékes, de nem befizetett számlák kényszerbehajtását. A kényszerbehajtás a végrehajtást és biztosítást szabályozó törvénnyel összhangban történik. A kényszerbehajtási eljárás megindítása előtt az Informatika kereset benyújtása előtti fizetési felszólítást küld a felhasználóknak, melyben felszólítja a lakás- és kommunális szolgáltatások felhasználóit, hogy fizessék be az esedékes, de nem befizetett tartozásukat, mindezt a kényszerbehajtási eljárás megindításának, és az ebből eredő eljárás költségeinek elkerülése céljából. Az elküldött felszólításokban feltüntetik a tartozás összegét, valamint ennek törlesztési határidőjét. Ha a lakás- és kommunális szolgáltatások felhasználói a kereset benyújtása előtti fizetési felszólításban szereplő határidőn belül nem járnak el, az Informatika, A végrehajtásról és biztosításról szóló törvénnyel összhangban, a kényszerbehajtási eljárást elindítja a Végrehajtási Javaslat benyújtásával az illetékes végrehajtóknak.