8. Яки термин за доручованє документациї за обрахунок трошкох управяня и отримованя будинку же би була обробена у чечуцим мешацу?

Документация хтора до Писарнїци подприємства будзе доручена по 20. у мешацу, обрабя ше у чечуцим мешацу. Нєподполна, нєкомплетна и нєясна документация будзе обробена у шлїдуюцим мешацу после комплетованя, дополнєня и розяшнєня овласценей особи, вєдно з гевту цо сцигла после 20. у мешацу.