6. Квартельна заєднїца одлучела же трошки управяня и отримованя квартельней заєднїци надалєй нє жада наплацовац прейґ рахунку обєдинєного наплацованя. Цо треба доручиц од документациї?

Треба доручиц записнїк зоз схадзки (ориґинал) и одлуку квартельней заєднїци (ориґинал), хтору подписала зоз законом предвидзена векшина квартельошох, зоз хтору одлучели же надалєй трошки управяня и отримованя квартельней заєднїци нє буду уплацовац прейґ рахунку обєдинєного наплацованя.